Intèrpret de
llengua de signes
INTÈRPRET DE LLENGUA DE SIGNES
Les i els intèrprets de llengua de signes són professionals qualificats que faciliten la comunicació entre les persones sordes signants i les persones oïdores. El nostre treball consisteix a interpretar fidelment la informació de llengua de signes a llengua oral i viceversa, fent possible l’intercanvi d’informació sense participar ni interferir entre els interlocutors.
La figura de l'intèrpret de llengua de signes és un recurs fonamental útil per a eliminar les barreres de comunicació i garantir com a dret l’accessibilitat de les persones sordes i la seua plena inclusió social.
Els principis bàsics en els que es sustenta la nostra professió són: confidencialitat, fidelitat i neutralitat.

Codi ètic de l’ILS
web_mediasignos003009.jpg
MediaSignos 2013 © | e-mail: info@mediasignos.com | Telf: 644 215 339
Síguenos en
web_mediasignos001010.jpg web_mediasignos010015.jpg web_mediasignos010013.jpg web_mediasignos010011.jpg web_mediasignos010009.jpg web_mediasignos010007.jpg web_mediasignos010005.jpg web_mediasignos008009.jpg web_mediasignos001013.jpg web_mediasignos008004.jpg web_mediasignos001006.gif web_mediasignos010003.jpg web_mediasignos010002.jpg web_mediasignos001003.jpg web_mediasignos010001.jpg web_mediasignos001001.gif